Viden om højtuddannede nydanskere - kurser, workshops og konferencer

Du er her

Novum sætter fokus på, hvordan højtuddannede nydanskere bruger deres kvalifikationer optimalt på det danske arbejdsmarked og samtidig skaber vækst for det danske erhvervsliv.

Novum har tilknyttet mange ressourcestærke højtuddannede nydanskere, som kan bidrage til, at danske virksomheder skaber vækst på eksportmarkeder.

HVORDAN NOVUM BIDRAGER TIL VÆKST I DANMARK GENNEM AT BRUGE HØJTUDDANNEDE NYDANSKERENS RESSOURCER?

Novum har specialiseret sig og har bygget en kæmpe viden om højtuddannede nydanskere. Novum har udviklet unikke undervisningsmodeller, der represænterer Novums kerneværdier. Novums store vision er, at ressourcestærke højtuddannede nydanskere får en naturlig plads i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked.

Vores erfaring viser, at de højtuddannede nydanskere, der deltager i vores kurser og workshops, identificerer sig med vores kerneværdier og føler sig som ressourcestærke mennesker, der kan bidrage optimalt med deres kompetencer og kvalifikationer. På den made bliver vores målgruppe tilfreds med deres liv i Danmark og bliver til rollemodeller for andre, som gerne vil komme til Danmark og bidrage til at skabe vækst for Danmark.

Resultat: 75% af deltagerne på Novums kurser i 2012 og 50% af deltagerne i 2013 fik jobs, som svarer til deres kvalifikationer.

Novums VÆRDIER
• HØJTUDDANNEDE UDLÆNDINGE ER RESSOUCESTÆRKE, KOMPETENTE OG ENTUSIASTISKE
• VI ER POSITIVE I VORES TILGANGE TIL DET DANSKE ARBEJDSMARED, SAMFUND OG KULTUR
• VI KAN BIDRAGE TIL VÆKST I DANMARK MED VORES UNIKKE BAGGRUND

Novums ser udfordringer som muligheder, og fokuserer på
• Karriereafklaring og coaching
• Kulturel forskellighed som en styrke
• Redskaber til at udvikle markedsanalyser
• Indføring i arbejds- og medarbejdrnes kultur
• Værktøjer til at sælge dig selv som et aktiv for virksomheder

Se under forskellige målgruppe, vores tilbyder