Om Novum

Du er her

Vi bygger bro mellem højtuddannede nydanskere og det danske erhvervsliv

Novums store vision er, at ressourcestærke højtuddannede nydanskere får en naturlig plads i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked, hvor de bidrager optimalt med deres kompetencer og kvalifikationer. Vi er overbeviste om, at nydanskere selv kan og skal tage ansvar for at blive aktive på arbejdsmarkedet.

Novum har som mission at skabe konkrete jobkontakter mellem eksportorienterede virksomheder og højtuddannede nydanskere med de ressourcer, som virksomhederne har brug for. Højtuddannede nydanskere har især ekspertise, der kan komme virksomheder til gavn på eksportmarkeder.

Novum er en nonprofit-organisation, hvor hele overskuddet går til at forbedre højtuddannede nydanskeres vilkår. Novums vigtigste mål er at bidrage til, at denne gruppe får en karriere, hvor de bruger deres kvalifikationer optimalt på det danske arbejdsmarked.

Rids af Novums historie

Novum begyndte som et netværk for højtuddannede med etnisk minoritetsbaggrund. I 2009 blev organisationen opbygget af frivillige hænder i Århus, og i dag har Novum 11 medarbejdere, knap 700 medlemmer og fem virksomheder, der bidrager med rådgivning og økonomisk støtte.

Idéen har fra begyndelsen været at koble nydanskere til eksportvirksomheder og på den måde forhindre det potentielle ressourcespild. Novums vision er nu blevet en del af et momentum, hvor både politikere og erhvervslivet fokuserer på at styrke Danmarks position på internationale vækstmarkeder.

Logo

Symbolet på Novum er appelsinen ‒ en udenlandsk frugt ‒ rig på næring og fuld af vitaminer ‒ som har en naturlig plads i den danske frugtskål. Novum arbejder for, at højtuddannede udlændinge på samme vis bliver en naturlig del af det danske samfund og arbejdsmarked.