Du er her

Hvorfor blive medlem hos Novum

I Novum er vi overbeviste om, at det er højtuddannede nydanskere, der selv kan og skal tage ansvar for at blive aktive på arbejdsmarkedet.

Vi støtter Novums medlemmer med en række ydelser, som skal styrke deres tilknytning til det danske arbejdsmarked og dermed støtte dem på deres nye karrierevej i Danmark.

Klik på nedenstående for at se, hvad vi kan gøre for dig:

Novum — en naturlig repræsentant

Novum er dannet og ledet af højtuddannede nydanskere og er derfor en naturlig repræsentant for målgruppens interesser. Men i sekretariatet sidder der både ”nye” og ”gamle” danskere. Denne blanding sikrer, at vi inddrager flere relevante perspektiver i vores arbejde med at sætte højtuddannede nydanskeres ressourcer på den erhvervspolitiske dagsorden.

Vores medlemmer er tilflyttere til Danmark, som har lange uddannelser bag sig — enten fra hjemlandet, fra Danmark eller et helt tredje sted. De udgør et væsentligt aktiv i samfundet, yder et positivt bidrag og er med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Med deres forskelligartede baggrund, kulturelle og sproglige indsigt, faglige kompetencer og proaktivitet er højtuddannede nydanskere vækstskabere. De åbner døren til fremmede markeder og udvikler produkter, der kan konkurrere globalt. De er med til at skabe resultater for virksomheder og styrke Danmarks internationale konkurrenceevne.

Få de seneste nyheder om nydanskere, det akademiske arbejdsmarked og kulturel forskellighed som vækstskaber